Награди за най-добър хотел
Противоепидемични мерки

          Уважаеми гости,

     Ние от Парк и СПА Хотел Марково стриктно спазваме всички противоепидемични мерки, за да ви осигурим както комфорт, така и спокойствие по време на Вашата семейна почивка!

• На работното си място нашите служители носят предпазни маски и други лични предпазни средства (ръкавици, шлем и т.н.) според длъжността, която заемат в хотела.
• Измерва се температурата на всеки служител преди началото на работния ден с безконтактен термометър.
• Всеки служител дезинфекцира ръцете си преди началото на работния ден, а по време на работа, спрямо длъжността, която заема, спазва препоръките и правилата за дезинфекция спуснати от Региoналната Здравна Инспекция (РЗИ) и Министерството на Здравеопазването.
• С цел комфорта и безопасността на гостите ни, хотелът не се заема на 100%.
• Удължено работно време на часовете за закуска спрямо натовареността на хотела.
• На всички пристигащи гости бива измерена телесната температура с безконтактен термометър, преди настаняване на рецепция.
• За да дезинфекцирате ръцете си безопасно при пристигане, до рецепция сме поставили дезинфектант за ръце със сензор!
• Администраторите на рецепция могат да ви запознаят подробно с водената от комплекса политика за носене на лични предпазни средства, организация на движението в комплекса на хората, препоръките за допълнителна хигиена и наличните инструкции за правилно изпълнение, локализацията на диспенсърите за дезинфекция на ръце и осигуряването на допълнителни лични предпазни средства при нужда.
• На рецепция сме поставили прозрачни паравани за още по-голяма сигурност при обслужването!
• Ключовете, които ще получите за Вашата стая, са дезинфекцирани от нашите рецепционисти след всяко ползване.
• Плотове, дръжки на врати, контакти и други контактни повърхности дезинфекцираме на всеки час и записваме в дневник.
• Поставили сме табели на видими места и Ви приканваме да спазвате необходимата дистанция от 1,5 м, както и да използвате асансьорите сами или с членове на вашето семейство!
• Пред ключови места в хотела (главна рецепция, Спа рецепция, ресторант, асансьори) са поставени стикери на пода, които да напомнят за спазването на дистанция от 1,5 м между гостите.
• Всеки гост е длъжен да влиза в ресторанта с маска, покриваща носа и устата, която е за еднократна или многократна употреба! На всеки гост на хотела, който няма лична предпазна маска, ще му бъде осигурена такава на рецепция при настаняване в хотелския комплекс!
• Всеки гост е задължен при влизане в ресторант Belle Vue първо да дезинфекцира ръцете си, след което задължително поставя чифт ръкавици за еднократна употреба, осигурени на входа на заведението. Измерва се телесната температура на всеки гост с безконтактен термометър.
• Обслужването на блок масата се извършва самостоятелно от всеки гост, само и единствено при правилно поставена маска и използването на ръкавици!
• Гостите не са задължени да носят маска и ръкавици, когато бъдат настанени на подходяща маса.
• Масите в ресторанта се нареждат на минимум 1,5 метра една от друга като на една маса може да бъде настанено едно семейство или до 6 души. След всяко ползване, масите се дезинфекцират и се маркират със съответната контролна лента!

Проверка на хигиената
В обекта се въвежда Дневник за проведените хигиенни и дезинфекционни мероприятия, който се води от отговорен служител отделно за следните зони:
– Рецепция;
– Ресторант;
– Кухненски блок;
– СПА зона и вътрешни басейни;
– Външен басейн;
– Хотелско домакинство;
– Пералня;
– Лоби бар;
– Общи части;

Предпазни средства
В обекта се осигуряват необходимото количество лични предпазни средства. За служителите се осигуряват по минимум 2 броя маска за лице за многократна употреба. Маските се сменят на два часа като използваната маска се изпира в пералня при минимум 60°С.
За удобство на гостите при нужда на Рецепция ще бъдат осигурявани предпазни маски за еднократна употреба. В обекта се поддържат достатъчно количество маски за еднократна употреба, които да осигурят поне по един брой маска за еднократна употреба на моментният броя клиенти в комплекса.
В обекта са осигурени минимум 2 броя безконтактни термометри.

Информационна политика за гости и персонал
Управителят на хотела е отговорен и контролира спазването за физическа дистанция и хигиена в комплекса. При забелязани от служител или гост нередности той се свързва с Управителя на хотела, за да го уведоми.
При постъпване на гост на рецепция той бива запознат от служителя с водената от комплекса политика за носене на лични предпазни средства, организация на движението в комплекса на хората, препоръките за допълнителна хигиена и наличните инструкции за правилно изпълнение, локализацията на диспенсърите за дезинфекция на ръце и осигуряването на допълнителни лични предпазни средства при нужда.
Отговорен за запознаване с промените и обучение на служителите на рецепция по отношение на информационната политика е Управителя на хотела.

Мерки за безопасност на служители
За всички служители са осигурени лични предпазни средства. Като минимум 2 броя маски за лице за многократна употреба.
Управителя на хотела следи за спазване на физическа дистанция от 1,5 метра, струпването на повече от трима човека на едно място, необосновани струпвания на служители и т.н.
Служителите биват инструктирани за вътрешните правила и мерки за безопасност свързани тази програма и правилата от Приложение 1 към Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване c COVID-19 в България от съответният им ръководител на звено устно всеки ден преди всяка смяна.
Рутинните оперативки се извършват на подходящо място в двора на комплекса, а когато това е невъзможно в кабинета на Управителя на хотела като предварително се отварят прозорците и се оставят отворени до края на срещата.
Въвеждат се правила за ползване на стаята за почивка. Максималният броя служители, които могат да посетят стаята за почивка на веднъж за 8 души.

Мерки за безопасност на гостите на хотела
Централният вход на хотела е организирано разделяне на потоците на влизащите и излизащи хора чрез разделителен параван и инструктиращи знаци. Поставени са табели за физическа дистанция от 1,5 метра.
В Лоби зоната организирането на потоците влизащи и излизащи е регулиран с два различни входа и инструктиращи знаци в близост. Поставени са табели за физическа дистанция от 1,5 метра.
Влизането във вътрешният басейн се регулира от спасителя, като на входа са поставени табели за ограничаване на струпването на хора и разделното преминаване на хора през входа. Поставени са диспенсъри за дезинфекция на ръце. Поставени са табели за физическа дистанция от 1,5 метра.

Организация на Рецепция
Рецепцията е допълнена с прозрачен екран за допълнителна защита. Осигурени са диспенсъри с дезинфектант и възможност за предоставяне на допълнителна защитна маска за лице. На Рецепция могат за се обслужват максимум двама клиента (семейства).
Рецепционистите информират всеки клиент за правилата, които е въвел хотелския комплекс във връзка с тази програма. На Рецепция са поставени на видно място информационни телефони на РЗИ, телефон за спешна помощ и аптека.
Служителите на Рецепция са оборудвани с дезинфектант за повърхности, дезинфектант за ръце, маска за лице, шлем за лице, ръкавици за еднократна употреба, защитна престилка за еднократна употреба. На Рецепция са осигурени кош за отпадъци с капак за лични предпазни средства.
Двете работни места на Рецепция са на разстояние от 1,5 метра.

Организация на Лоби зона
Охраната на хотела следи за физическото дистанциране (1,5 метра) между гостите или семейните групи гости и необоснованото струпване на гости на едно място.

Организация на камериерките и хигиената на хотелските стаи
Влизането в сервизните помещения на камериерките се прави само един човек и само след приключване на дейностите си може да влезе друг човек.
Допълнителната дезинфекция, включително и на общите части се регистрира в Дневник за проведените хигиенни и дезинфекционни мероприятия. Дезинфекция се извършва на два часа в активната част на денонощието и на 4 часа в неактивната част. Тоалетните, асансьори и често докосваните повърхности се дезинфекцират на всеки час. Контактните повърхности на Рецепция се дезинфекцира след всеки гост.
Стаята се дезинфекцира след напускането на всеки гост като това се записва във съответният дневник за етажа. Стаите се проветряват задължително всеки ден.
Камериерките са оборудвани с лични предпазни средства като минимум маска за лице за многократна употреба и ръкавици за еднократна употреба. При необходимост може да се ползва и престилка с дълъг ръкав за еднократна употреба.
Когато при рутинната работа някой от персонала забележи симптоми на остри респираторни заболявания при някой от гостите той е длъжен незабавно да информира своят пряк началник или директно Управителя на хотела, или при негово отсъствие един от отговорниците.

Организация на ресторантите и изхранването на гостите
Целият персонал работещ в търговската част на ресторантите е длъжен да се придвижва задължително с маска за лице.
Изхранването на гостите на хотела се извършва в ресторанта на хотела. Закуската и вечерята на блок маса ще бъдат провеждани при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки:
1. Всеки гост е длъжен да влиза в ресторанта с маска, покриваща носа и устата, която е за еднократна или многократна употреба! На всеки гост на хотела, който няма лична предпазна маска, ще му бъде осигурена такава на рецепция при настаняване в хотелския комплекс!
2. Всеки гост е задължен при влизане в ресторант Belle Vue първо да дезинфекцира ръцете си, след което задължително поставя чифт ръкавици за еднократна употреба, осигурени на входа на заведението.
3. Обслужването на блок масата се извършва самостоятелно от всеки гост, само и единствено при правилно поставена маска и използването на ръкавици!
4. Гостите не са задължени да носят маска и ръкавици, когато бъдат настанени на подходяща маса.

Потока на хората ще се контролира от ОТЗ или Управител ресторант, който ще организира гостите така, че да не се образуват струпвания на хора, да не се сблъскват потоците от хора на вратата и да се спазва физическа дистанция от 1,5 метра. ОТЗ или Управител ресторант ще информира гостите и ще ги насърчава да измиват и дезинфекцират ръцете си преди хранене и взимане на ръкавици за еднократна употреба.
Масите в ресторанта се нареждат на минимум 1,5 метра една от друга като на една маса може да бъде настанено едно семейство или до 4 души.

Организация на кухненския блок
Персонала работещ в кухнята е оборудван с маска за лице за многократна употреба и ръкавици.
Дезинфекцията на често ползваните контактни повърхности (хладилни врати, диспенсър за вода и т.н.) се отриват с дезинфектант на всеки два часа.

Организация на хотелските услуги
От хотелските услуги към момента се ползват наем на рикши.
Охраната на обекта съблюдава за спазването н физическа дистанция между гостите.
Рикшите се дезинфекцират след всяко освобождаване от клиент. Охраната е отговорен за правилната дезинфекция на рикшите.

Организация на зоната за развлечения и спорт
В близост до басейна с поставя диспенсър с дезинфектант като спасителя подканва гостите да дезинфекцират ръцете си преди да се присъединят към басейна или някоя от атракциите.
Спасителя на басейна съблюдава за спазването н физическа дистанция между гостите.
Шезлонгите на басейна се дезинфекцират след крайното освобождаване от всеки клиент.
Персонала работещ на басейна е оборудван с маска за лице за многократна употреба.
Посещението на фитнес залата може да се ползва от до 10 души едновременно. След приключването на ползването на уред от някой от клиентите персонала обслужващ фитнеса дезинфекцира съответния уред преди да бъде ползван от следващият клиент.
Персонала работещ във фитнес залата е оборудван с маска за лице за многократна употреба.

Организация на СПА комплекс, вътрешни басейни
Използването на СПА комплекса се извършва при строго спазване на физическа дистанция от 1,5 метра между отделните клиенти (освен ако не са едно семейство). След приключването на ползването на някоя от процедурите на СПА от клиент, персонала обслужващ СПА комплекса дезинфекцира съответната контактна повърхност преди да бъде ползван от следващият клиент.

Организация на техническата поддръжка на хотела
Прави се ежедневна визуална проверка съдомиялната машина за нейната изправност и правилно изпълнение на програмата за измиване при минимум температура на водата 60°С. За проверката е отговорен Главният готвач.
Филтрите на климатичната инсталация монтирана в стаите се дезинфекцира след напускане на всеки клиент от отговорника по поддръжката.
Диспенсърите се проверяват за наличност на дезинфектант на всеки час от Отговорника на съответния сектор.

Организация на детска занималня и зали за игри
Аниматорите в детската занималня са задължително с маска за лице за многократна употреба и спазва физическа дистанция от децата при извършване на дейностите по анимация.
Контактните повърхност в занималнята се дезинфекцират на всеки два часа и се проветрява на всеки час за поне 10 минути.

Процедури при съмнение за коронавирус инфекция при гост
При съмнение за коронавирус инфекция при гост, задължително му се измерва температурата. След това той се настанява в стая 215, където дочаква бърза помощ. Управителя на хотела се свързва със телефон 112, за да уведоми бърза помощ и да уговори детайли по извозването му. Стаята е задължително оборудвана с маска за лице за еднократна употреба, ръкавици за еднократна употреба, плащ за еднократна употреба. Гостът задължително се облича с предпазните средства и се извежда през задният вход на хотела като предварително е освободен коридор за безпрепятствено преминаване до автомобила на бърза помощ.
Персонала, който обслужва госта е оборудван задължително с предварително приготвени маска за лице за еднократна употреба, ръкавици за еднократна употреба, плащ за еднократна употреба и шлем за лицето.

Процедури при съмнение за коронавирус инфекция при персонал
При съмнение за коронавирус инфекция при персонал на хотела, задължително му се измерва температурата. След това той се настанява в стая 315, където дочаква бърза помощ. Управителя на хотела се свързва със телефон 112, за да уведоми бърза помощ и да уговори детайли по извозването му. Стаята е задължително оборудвана с маска за лице за еднократна употреба, ръкавици за еднократна употреба, плащ за еднократна употреба. Гостът задължително се облича с предпазните средства и се извежда през задният вход на хотела като предварително е освободен коридор за безпрепятствено преминаване до автомобила на бърза помощ.
Персонала, който обслужва инфектираният с коронавирус е оборудван задължително с маска за лице за еднократна употреба, ръкавици за еднократна употреба, плащ за еднократна употреба и шлем за лицето.

Организация на доставки от външни доставчици
Всички външни доставчици, които доставят услуга или зареждат някои от складовете на хотелският комплекс влизат задължително с маска за лице и дезинфекцират ръцете си на входа. Задължително им се замерва температурата.
Ако има съмнения за коронавирус инфекция или не е оборудван правилно, доставчика не се допуска в обекта.