fbpx
ЦЕНИ
ОФЕРТИ
РЕЗЕРВАЦИЯ

Парк Марково ЕООД Къщи за гости

[av_image src=’https://hotelmarkovo.bg/db/wp-content/uploads/2020/03/Hotel-Markovo-Awards.png’ attachment=’5072′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=“ hover=“ link=“ target=“ caption=“ font_size=“ appearance=“ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=“ animation=’no-animation’ av_uid=’av-k8k5lz8x’ id=“ custom_class=“ admin_preview_bg=“][/av_image]

[av_three_fourth first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px’ row_boxshadow=“ row_boxshadow_color=“ row_boxshadow_width=’10’ link=“ linktarget=“ link_hover=“ title_attr=“ alt_attr=“ padding=’0px’ highlight=“ highlight_size=“ border=“ border_color=“ radius=’0px’ column_boxshadow=“ column_boxshadow_color=“ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=“ background_gradient_color1=“ background_gradient_color2=“ background_gradient_direction=’vertical’ src=“ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“ av_uid=’av-5y1gd9′]
[av_textblock size=“ font_color=“ color=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ av_uid=’av-k8k5mndq’ id=“ custom_class=“ admin_preview_bg=“]

Уведомяваме Ви, че Парк Марково ЕООД има следното инвестиционно предложение:

Ще се извърши изграждане на 6 бр сгради – 11 обекта за настаняване, обслужваща сграда за санитарно-битови нужди и детска площадка. Имотът е собственост на „Парк Марково“ ЕООД.

В посоченият имот ще бъде изградени вилни сгради за нуждите на Възложителя. Според справка от службата по геодезия, картография и кадастър трайното предназначение на територията е земеделска с начин на трайно ползване –за друг вид застрояване. Предвидената застроена площ е 1225 кв.м. а предвидената разгъната застроена площ 2380 кв.м. Предвидените изкопни работи са изкопи за фундаменти за всяка отделна сграда на дълбочина <2.50м. Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Няма да се извършват взривни работи.

Имотът не попада и не засяга защитени територии и защитени зони по Натура 2000, като най-близкият до него елемент на Националната екологична мрежа (НЕМ) е защитена зона по директивата за местообитанията – Брестовица с код BG0001033, която се намира на около 2070 м в югозападна посока. В близост до обекта не се намират обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

По време на строителните дейности е възможно краткотрайно запрашаване на въздуха, в непосредствена близост до строителните площадки.По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци, а по време на експлоатацията битови. Всички отпадъци, образувани на различните етапи от строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат класифицирани съгласно изискванията на Наредба №2 от 23.07.2014 г за класификация на отпадъците и третирани съгласно Закона за управление на отпадъците.

По време на строителството на обекта от ИП няма да бъдат генерирани промишлени отпадъчни води.

По време на строителството няма да се генерират битово-фекални води, като за персонала ще бъде осигурен временен химически тоалетен бокс, чрез сключване на договор с оторизирана фирма.

От дейностите по експлоатацията на предмета на ИП ще се генерират битови отпадъчни води в количества, съгласно нормите за проектиране. Отпадните води са включени към съществуваща канализация.

По време на строителството и експлоатацията на обектите не се предвижда използване или съхранение на опасни химични вещества, включени в Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда.

[/av_textblock]
[/av_three_fourth]

[av_one_half first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px’ row_boxshadow=“ row_boxshadow_color=“ row_boxshadow_width=’10’ link=“ linktarget=“ link_hover=“ title_attr=“ alt_attr=“ padding=’0px’ highlight=“ highlight_size=“ border=“ border_color=“ radius=’0px’ column_boxshadow=“ column_boxshadow_color=“ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=“ background_gradient_color1=“ background_gradient_color2=“ background_gradient_direction=’vertical’ src=“ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“ av_uid=’av-cift9′][/av_one_half]